תמונות

תאונה בכביש העוקפים סמוך לבית ענון צילום: כב"ה איו"ש