תמונות

אנטוניו אלברז: &"יהיה משחק פתוח בגלל ששתי הקבוצות עשו את שלהן כבר&