תמונות

מדוניאנין דוחה את הטענות נגד הקבוצה שלו (דני מרון)