תמונות

הגנה רעה, ההתקפה לא פוגעת. הפועל חיפה (צפריר אביוב)