תמונות

נחל הקישון, סערה צילום: גיל גוטמן, אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון