תמונות

בלדוט. הזהובים היו יכולים לחזור עם יותר? (אנצ'ו גוש, סוכנות ג'יני)