תמונות

חבל עדולם 1 צילום: : דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע