תמונות

אוהדות קורעות שלט של ורמוט. "הוא לא סמל" (אלן שיבר)