תמונות

ברדיך. משוכה קשה, ניצחון יפה (gettyimages)