תמונות

תמי פמפנל, חדר בנות מיטה גובה צילום: הגר דופלט