תמונות

מאיוקה חוגג נגד בית&"ר. היו גם רגעים גדולים לעונה הזאת (אור שפונדר