תמונות

חיימוב, ורד וייני מחלקים חבילות מזון (יניב גונן)