תמונות

שפירא בר-אור. נלחם על זכויותיו (gettyimages)