תמונות

פניני, ויזנייבסקי וגרין מודים לקהל בסיום. (קובי אליהו)