תמונות

אמייה טגה, שי פטלק ואושרי גיטא מסכמים עוד אימון סוער (מור שאולי)