תמונות

כשאני עם הילדה אני חייב לסמוך על הטובה ביותר