תמונות

עדה זמורה צילום: אלון שפרנסקי. עדה זמורה מתוך קמפיין טוונטי פור סבן