תמונות

קונופליאנקה, זומא, אוסבלדו והרנאנס. יום חם (gettyimages)