תמונות

בשיפוץ גילי אונגר גובה פרחים צילום: שירן כרמל