תמונות

מנציחים את זכרו בחוף גורדון (ארכיון המשפחה)