תמונות

753827 צילום: שיתוף אודי מזרחי, חדשות בזמן/ ביטחון שדה