תמונות

"מוזר לשחק מול ירושלים". רוצ'סטי (עמוד הטוויטר של קובאן)