תמונות

קובי סידי. "טביב מדרדר את המועדון" (דרור רוזנפלד)