תמונות

נועה פריד, מטבח מדפים גובה צילום: בועז לביא