תמונות

ילד הזהב רוצה את כל התארים. פוגבה (gettyimages)