תמונות

המקום בהרכב מכבי עושה את שלו. ורמוט (אלן שיבר)