תמונות

פ"ת ניסתה לתקוף בעיקר דרך הגבהות במחצית הראשונה