תמונות

פתח את העונה ברגל שמאל. סן אמטריו (gettyimages)