תמונות

וויאט. הקו האחורי של הדרומיים היה דומיננטי