תמונות

בניון. "יביא עוד 2,000 מינויים" (יוסי שקל)