תמונות

אלוף פיקוד דרום טל רוסו בסיור בדרום צילום: דו"צ