תמונות

"יכולתי לכבוש אפילו ארבעה שערים". וולקוט (getty)