תמונות

ג, מדרגות צילום: David Ross and Barend Roberts