תמונות

גיא עזורי. קיבל חיזוק לחוד ההתקפה (יניב גונן)