תמונות

טביב, קיבל סיקור על המצב הכספי (קובי אליהו, וואלה!)