תמונות

רונית תירוש: "אל תתייאשו, הצדק ייעשה" (מור שאולי)