תמונות

שייך למים. נבו עדיין בבריכה, והפנים לריו (gettyimages)