תמונות

בינתיים יש לו עוד כוח להמשיך (gettyimages)