תמונות

לא כוחות. לפחות בשלב זה של העונה (אלן שיבר)