תמונות

לוי (משמאל). הישג מרשים לישראלית (אלעד ירקון)