תמונות

הביתה של אליס, ג, עבודה (9) צילום: הגר דופלט