תמונות

או שדווקא סניידר וגלא יחזרו מבסוטים מלונדון? (getty)