תמונות

רובן וסניידר. לא ישמרו על הרגליים אחד של השני (רויטרס)