תמונות

כרזה להסגרת דורס לי זיתוני ז"ל צילום: עזרי עמרם - חדשות 2