תמונות

בן שמעון. לימד אותם כמה תרגילים (אלן שיבר)