תמונות

יקבל זר פרחים גדול. נישימורה (gettyimages)