תמונות

מיכל מטלון, רחצה, גובה (17) צילום: עודד סמדר ואסף הבר