תמונות

עידו מול יריב ספרדי. לא הצליח לעבור את המוקדמות (בן פרידמן)