תמונות

נוסא איגייבור. בניגריה מתחננים שישוחרר (שי לוי)