תמונות

קורנפיין עם אמסלם. היו"ר רוצה שינוי (גיא בן זיו)